• اجاره تلویزیون شهری

مراسم عاشورای سال ۹۴

اجاره تجهیزات صوتی با باند های RCf