۱٫چه تعداد باند برای هر مراسم مناسب است؟ ایران رنتر بر اساس ۳ معیار تعداد جمعیت،نوع محیط و نوع مراسم تعداد باند های مورد نیاز یک مراسم را در پکیج های خود معین کرده است.به طور معمول برای یک مراسم با ۱۰۰ نفر جمعیت ۲عدد باند ۱۵ اینچ می تواند مناسب باشد. ۲٫چطور می توان […]

ادامه مقاله