سیستم ترجمه همزمان دستگاهی است به منظور ترجمه سخنان یک سخنران برای تعداد زیادی از حضار یک کنفرانس یا یک همایش.این سیستم به دلیل وجود کانال های مختلف قابلیت ترجمه به چند زبان مختلف را دارا می باشد.

به دلیل هزینه سنگین این نوع سیستم ها خرید آن ها شاید از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و اکثر مدیران اجرایی کنفرانس ها ترجیح می دهند این سیستم ها رو به عنوان اجاره در اختیار داشته باشند.

سیستم های ترجمه همزمان ایران رنتر با تعداد کانال های مناسب می تواند تعداد زیادی از جمعیت را پوشش دهد.

برای برگزاری همایش یا جلساتی که در آن حضار از کشورهای مختلف با زبان‌های متفاوت شرکت می‌کنند از روشی استفاده می‌شود که سیستم ترجمه همزمان نام دارد. بدین معنی که یک موضوع به‌طور هم‌زمان از زبان اصلی به زبان مبدا به‌صورت شفاهی ترجمه می‌شود و در اختیار حضار قرار می‌گیرد. این سیستم را سیستم ترجمه همزمان می‌گویند. ترجمه همزمان به روش‌های مختلفی صورت می‌پذیرد. برای این کار به طور عمومی 3 روش وجود دارد که در زیر به هر3 آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • ترجمه همزمان مقطع: در این روش مترجم، مباحث و مفاهیمی را که توسط گوینده مطرح شده است در فاصله زمانی پس از قطع کلام گوینده، به زبان مقصد باز می‌گرداند. این فاصله‌ی زمانی می‌تواند به اندازه‌ی 2 یا 3 جمله یا در حد چند دقیقه باشد.
  • ترجمه همزمان همردیف: این نوع ترجمه که از تمام سیستم‌های ترجمه همزمان دیگر مشکل‌تر است، مترجم به‌طور همزمان هنگامی‌که سخنران در حال صحبت کردن است آن را ترجمه می‌کند.
  • ترجمه مکتوب همزمان: در این روش متفاوت از 2 روش قبل، متن ترجمه شده از قبل آماده است و به‌طور همزمان با صحبت سخنران خوانده می‌شود. در این روش اگر سخنران صحبتی اضافه‌تر از متن ترجمه شده بگوید باید توسط مترجم ترجمه شود.

در متن بالا در مورد سیستم ترجمه همزمان صحبت کردیم. اما در ادامه می‌خواهیم به معرفی دستگاه ترجمه همزمان بپردازیم؛ در حقیقت دستگاهی که برای این کار به‌کمک مترجمان می‌آید. این دستگاه در جلساتی به‌کار می‌رود که حضار و مترجم از یکدیگر فاصله دارند. دستگاه مترجم همزمان از 3 بخش اصلی دستگاه فرستنده، دستگاه گیرنده و هدفون تشکیل شده است. در این دستگاه ترجمه بخش فرستنده در نزد مترجم و بخش گیرنده و هدفون در نزد حضار قرار می‌گیرد. پس از ترجمه‌ی کلمات توسط مترجم، تمام کلمات به فرد شرکت‌کننده در جلسه منتقل می‌شود. مزایای استفاده کردن از این دستگاه در امکان ترجمه‌ی کلمات توسط مترجم و انتقال آن به چندین نفر از شرکت‌کنندگان است. این مورد نیاز افراد را به چندین مترجم برای چند نفر مرتفع می‌کند. تمام موارد ذکر شده در متن بالا در ارتباط با معرفی سیستم ترجمه همزمان و سپس دستگاه ترجمه همزمان است و می‌تواند به افرادی که اطلاعاتی در مورد این سیستم ندارند کمک فراوانی کند.

ارسال یک نظر

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.