اجاره کننده و اجاره دهنده
تمامی کاربرانی که از طریق وب سایت کالای خود را اجاره می کنند اجاره کننده و وب سایت ایران رنتر به عنوان اجاره دهنده محسوب می شود.

بازه زمانی
منظور از اجاره یک روز کالا یک بازه زمانی 24 ساعته می باشد.در مورد کالاهایی که جهت برگزاری یک رویداد با حضور کارشناسان ایران رنتر انجام می شود این بازه 8 ساعت کاری می باشد.

ضمانت
ایران رنتر از سه روش کلی جهت ضمانت کالاهای خود استفاده می کند:
تحویل به مکان ثابت به همراه دریافت مدارک شناسایی
دریافت ودیعه به ارزش مبلغ واقعی کالا
ارسال متخصصین جهت حضور در رویداد

لغو سفارش
مشتریان می توانند در هر زمانی سفارش خود را لغو کنند.در صورتی که سفارشی در مرحله ارسال شده قرار بگیرد هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد.
تمدید مدت زمان اجاره
در صورتی که مشتریان قصد تمدید مدت زمان اجاره کالای خود را داشته باشند می توانند با اطلاع به مرکز پشتیبانی ایران رنتر و پرداخت مبلغ اجاره دوره جدید سفارش خود را تمدید کنند.
شرایط بازگشت کالا
کالاها طبق قرارداد در بازه‌ی زمانی مشخص اجاره داده می شود. مشتریان ملزم هستند تا در زمان مشخص شده کالا را با همان شرایط دریافتی از ایران رنترتحویل نمایند.در صورت بروز هر گونه خسارتی بر روی کالا اجاره کننده موظف به پرداخت غرامت به ایران رنتر می باشد.