ایــران رنتر یک پلت فـرم اجـــاره آنـلاین وسـایل است که در یک ســوی ایـــن پلت فـرم
شمـا می تـوانید صدها قــلم وسـایلی که قصد استفــاده موقتی و یـا دائمی از ​آنـها را دارید
اجاره کنید و از سویی دیگر می توانید با خرید و یا تامین وسایل دیگران کسب درآمد کنید

تامین

وجه

شمـــا می تــوانید با تـــامین وجه وسایــل
و انعقاد قرارداد حق العمل کاری و فروش
اقساطی به کسب درآمد بپــردازید

وسیله

شما می توانید با تامین وسایل نو و اجاره
بـا امکـــــــان مــــــالکیت به مشتـــــریان
درآمد کسب کنید

فرآیند تامین

درخواست اجاره
اجاره با امکان مالکیت توسط مشتریان
اعتبار سنجی
اعتبار سنجی اجاره کننده توسط ایران رنتر
تامین وسایل
تامین وسایل توسط تامین کنندگان
انتخاب استراتژی
نحوه دریافت اجاره توسط تامین کنندگان
پرداخت اجاره
پرداخت اجاره به تامین کنندگان

استراتژی دریافت اجاره

مبلغ تامین وسایل و نحوه دریافت اجاره خود را وارد کرده و اجاره دریافتی را مشاهده فرمایید.

مبــلغ تــامین وسایل را وارد کنید: تومان
{{reinvestTitle}} تومان
زمان شروع دریافت اجاره
مبلغ اجاره دریافتی هر ماه بدون تامین مجدد: تومان
مبــــلغ اجــــاره دریـافتی هر ماه(تومان)
{{monthName[cf.x]}}
مبــــلغ تـــامین مجــدد هــر ماه(تومان)
{{monthName[cf.x]}}
{{key+1 < rangeStart ? Math.round((annuityFormulaWithoutInvest.toFixed(2) - Number(cf.y)).toFixed(2)) : 0}}
مجمـوع اجاره دریافتی انتهای دوره: تومان بازگشت به حالت اولیه

چرا تامین کننده ایران رنتر باشیم ؟

بازدهی بالا

ایران رنتر به عنوان یک روش سرمایه گذاری
دارای نرخ بازدهی بالایی است.جهت محاسبه
نرخ بازدهی با قرار دادن مبلغ اجاره ها در تابع
RATE اکسل می توان این عمل را انجام داد.

ریسک مدیریت شده

با توجه به اینکه اجاره کنندگان وسایـل
متنــوع و مستقــل از یکدیـگر هستنــد
ریسک تامین کنندگان توزیع و مدیریت
می شود.

کسب درآمد شرعی

بـا تــوجه به اینکه بستـر پلتفــرم
ایــران رنتــر بــر اســاس وسیـله
مـی بــــاشد ، درآمد کسب شــده
تامین کنندگان کاملا شرعی است.

ضمانت پرداخت ایران رنتر

در صورت عدم پرداخت اجاره ها توسط
اجاره کنندگان، ایران رنتر پرداخت ها
را ضمانت می کند.

مدیریت ریسک

اعتبارسنجی اولیه

با استفـاده از اطلاعات هویتی ، شغل و درآمد فرد
اعتبارسنجی انجام می شود.

اعتبارسنجی هوشمند

با استفاده از نمره اعتمـاد مشتری و داده کاوی
اعتبارسنجی صورت می گیرد.

کنترل ریسک

بـا اخذ سفته از مشتــری، عـدم تحویــل جعبه و
تعیین سقف قـرارداد، ریسک کاهش می یابد.

توزیع ریسک

مبالغ و وسایل تـامین شده در ایـران رنتـر بین
افراد مختلف اعتبـارسنجی شده توزیع می شود.

پنل تامین کنندگان

  • امکان رصد وسایل تامین شده
  • مشاهده اجاره کنندگان وسایل
  • گزارش پرداخت اجاره‌کنندگان
  • تغییر استراتژی دریافت اجاره