نمره اعتبار

نمره اعتبار، نوآوری ایران‌رنتر است که آن را به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان اعتبار خریداران اقساطی مورد استفاده قرار می‌دهیم. این نمره بر اساس رفتار پرداخت خریداران در طول مدت پرداخت اقساط مشخص می‌شود و برای خرید دوم به بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی سقف خرید اول از ایران رنتر 6 میلیون تومان است؛ شما با پرداخت به موقع و یا زودتر از موعد می‎توانید نمره اعتبار خود را بالا برده و از مزایای زیر در خریدهای بعدی خود استفاده کنید:

ما در ایران‌رنتر، نمره اعتبار را جایگزین جریمه دیرکرد در شکل سنتی فروش اقساطی کرده‌ایم تا هم مشکل شرعی آن برطرف شود هم خریداران خوش‌حساب و بدحساب متمایز شوند. به همین منظور، خریداران خوش حساب می‌توانند از مزایای خوش‌حسابی خود در خریدهای بعدی استفاده کرده و خریداران بدحساب دیگر قادر به خرید از ایران رنتر نخواهد بود.

  • افزایش سقف خرید دوم تا 10 میلیون تومان
  • تسریع در ثبت سفارش به دلیل عدم نیاز به اعتبارسنجی مجدد یا محدود شدن آن

نمره اعتبار شما در پروفایل کاربری‌تان قابل‌مشاهده است، در صورت نیاز می‌توانید از جدول زیر برای محاسبه نمره‌اعتبار خود استفاده کنید:

قوانین محاسبه نمره اعتبار

نمره مثبت:

مقدار اقساط پرداختی مقدار نمره مثبت پرداخت به موقع مقدار نمره مثبت هر روز تعجیل در پرداخت
تا 100.000 تومان 1 0.2
101.000 تومان – 200.000 تومان 2 0.4
201.000 تومان – 300.000 تومان 3 0.6
301.000 تومان – 400.000 تومان 4 0.8
از401.000 تومان به بالا 5 1

نمره منفی:

تأخیر در پرداخت مقدار نمره منفی
1 تا 10 روز تأخیر -1
بیشتر از 10 روز -2

ضریب تأخیر ماه‌های پایانی:

ماه پرداختی ضریب
درصد تأخیر برای ماه 10 10%
درصد تأخیر برای ماه 11 20%
درصد تأخیر برای ماه 12 30%

خرید اول:

نمره اعتبار در نقطه شروع سقف خرید در نقطه شروع
100 6.000.0000 (تومان)

خرید دوم:

نمره اعتبار وضعیت سقف خرید (براساس نمره اعتبار) نیاز به اعتبارسنجی دوباره
167 به بالا عالی 10 میلیون تومان ندارد
167 – 101 خوب 6 تا 10 میلیون تومان اعتبارسنجی محدود
100 – 51 متوسط 3 تا 6 میلیون تومان اعتبارسنجی مجدد
50 - 1 ضعیف تا سقف 3 میلیون تومان اعتبارسنجی مجدد
0 و کمتر مردود ندارد قادر به خرید دوباره نیست


توجه 1: مقدار سقف خرید بعدی در پروفایل و کنار نمره اعتبار نوشته شده است.

توجه 2: نمره مثبت برای تعجیل در پرداخت فقط برای پرداختی‌هایی مورد قبول است که یک ماه زودتر از موعد پرداخت صورت گرفته باشد و پرداختی‌های زودتر از این زمان در روند نمره‌دهی مؤثر نخواهند بود.

توجه 3:هر نمره مثبت مبلغ 60 هزار تومان به سقف خرید شما افزوده و حداکثر سقف تعیین شده برای خرید دوم به بعد 10.000.000 تومان است.