جستجوی فروشگاه

در صورتی که در پرداخت اقساط تأخیر داشته باشم چه می شود؟

در صورت عدم پرداخت اقساط از روش‌های پیامکی، ایمیلی و تلفنی موضوع پیگیری می‌شود.

به ازای هر روز تأخیر نمره اعتبار شما کاهش پیدا می‌کند؛ در صورتی که نمره اعتبار شما از صفر کمتر باشد دیگر امکان خرید از ایران‌رنتر را نخواهید داشت.

در صورت دیرکرد بیش از یک ماه، مراتب به واحد حقوقی ایران‌رنتر ارجاع می‌شود و از طریق قرارداد منعقد شده و سفته دریافتی از خریدار پیگیریِ عدم پرداخت انجام می‌شود.