جستجوی فروشگاه

سقف خرید اقساطی از ایران‌رنتر چقدر است؟

سقف خرید اقساطی از ایران‌رنتر برای اولین خرید برای کاربرانی که از سفته برای ضمانت استفاده می‌کنند 6 میلیون تومان و برای ضمانت با چک 7.5 میلیون تومان است اما برای خریدهای بعدی، بر اساس نمره اعتبار شما سقف خرید می‌تواند تا 10 میلیون تومان افزایش یابد.