جستجوی فروشگاه

مزایای استخدام

  • ساعت کاری منعطف
  • نهار و میان‌وعده
  • اتاق بازی
  • اتاق استراحت
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش عملکردی
  • تسهیلات خرید ویژه از ایران‌رنتر
  • زمان اختصاص یافته برای صبحانه و بازی
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها برای واحد فنی
  • تعطیلی یک پنجشنبه در میان برای واحدهای دیگر