اطلاعات و مدارک مورد نیاز و مورد تأیید واحد اعتبارسنجی

تأیید هویت:

تصویر کارت ملی و شناسنامه
توجه: در صورت موجود نبودن کارت ملی یا شناسنامه تصویر رسید تعویض شناسنامه و کارت ملی مورد قبول است.


تأیید محل سکونت:

تصویر یکی از مدارک زیر:

  • سند منزل (سند تک‌برگ: پشت و روی سند، سند منگوله‌دار: صفحه اول و آخرین انتقالات، مبایعه‌نامه)
  • اجاره نامه رسمی با مهر بنگاه و دارای اثر انگشت و امضای طرفین
  • آخرین قبض برق یا گاز مطابق با آدرس متقاضی

توجه 1: اجاره‌نامه می‌تواند به نام خود شخص، پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر یا پدر و مادر همسر باشد.

توجه 2: تصویر قبض تلفن مورد تأیید نیست.

توجه 3: اجاره‌نامه باید از تاریخ ثبت سفارش متقاضی حداقل 3 ماه اعتبار داشته باشد. اگر تاریخ اعتبار اجاره‌نامه کمتر از 3 ماه باشد باید گواهی اشتغال به کار معتبر ارائه شود.


تأیید شغل:

تصویر یکی از مدارک زیر بر اساس موقعیت شغلی متقاضی:

  • فیش حقوقی مهر شده
  • اصل گواهی اشتغال به کار به نام متقاضی
  • پرینت گردش حساب با مهر و امضای شعبه
  • جواز کسب مطابق با آدرس محل کار متقاضی

توجه 1: گواهی اشتغال به کار باید با فرمت رسمی روی سربرگ شرکت، همراه با مهر و امضا خطاب به شرکت ایران رنتر باشد.

توجه 2: فقط ارسال تصویر صفحه اول و دو صفحه آخر پرینت گردش حساب لازم است.

توجه 3: گردش ماهانه حساب باید حداقل 3 برابر اقساط ماهانه وسیله انتخابی باشد.


تکمیل اطلاعات آشنا:

آشنا کسی است که در صورت عدم دسترسی به شما با او تماس گرفته می‌شود. بنابراین پر کردن اطلاعات مربوط به آشنایان اجباری است. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و آدرس آشنا است.


توجه 1: اطلاعات مربوط به آشنا نباید با اطلاعات شما یکسان باشد.


دریافت سفته:

ایران‌رنتر بر اساس قیمت نقد وسایل مبلغ دو برابر سفته را به عنوان ضمانت از مشتریان دریافت می‌کند.تهیه سفته برعهده ایران‌رنتر و هزینه آن به مبلغ ثابت 10.000 تومان بر عهده مشتری است که در هنگام تحویل وسایل جهت امضا برای مشتریان ارسال می‌شود.


توجه 1: لازم به ذکر است در هنگام ارسال وسیله مورد نظر لازم است متقاضی اصل تمامی مدارکی که تصویر آن‌ها را ارسال کرده همراه خود داشته باشد.

توجه 2: تصاویر مدارک ذکر شده را می‌توانید از طریق پروفایل کاربری خود آپلود کنید.

توجه 3: لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک ضمانت تا حداکثر ۳ روز پس از ثبت سفارش، سفارش به طور خودکار حذف خواهد شد.