مدارک مورد نیاز

لیست مدارک مورد نیاز  مورد تأیید واحد اعتبارسنجی:

 • ۱-تأیید هویت:

  تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • ۲-تایید محل سکونت:

  تصویر یکی از مدارک زیر:

  • -سندمنزل
  • -یا اجاره نامه رسمی (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)
  • -یا آخرین قبض برق یا گاز (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)
 • ۳-تایید شغل :

  تصویر یکی از مدارک زیر بر اساس موقعیت شغلی متقاضی: (لازم به تاکید است نیاز به تهیه فقط یک مورد است)
  • -اصل گواهی اشتغال به کار با فرمت رسمی روی سربرگ شرکت همراه با مهر و امضا خطاب به شرکت ایران رنتر
  • -یا فیش حقوقی مهر شده
  • -یا پرینت گردش حساب شش ماهه صفحه اول و دو صفحه آخر ( گردش ماهانه باید حداقل ۳ برابر اقساط ماهانه وسیله انتخابی باشد.)
 • ۴-دریافت سفته:

  ایران رنتر بر اساس قیمت نقد وسایل مبلغ دو برابر سفته را به عنوان ضمانت از مشتریان دریافت می کند.تهیه سفته بر عهده ایران رنتر است و در هنگام تحویل وسایل جهت امضا برای مشتریان ارسال می شود.

توجه ۱: لازم به ذکر است در هنگام ارسال وسیله مورد نظر لازم است متقاضی اصل تمامی مدارکی که تصویر آن ها را ارسال کرده همراه خود داشته باشد.

توجه ۲: تصاویر مدارک ذکر شده را از طریق پروفایل کاربری خود می توانید آپلود کنید.

توجه ۳: لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک ضمانت تا حداکثر ۳ روز پس از ثبت سفارش، سفارش به طور خودکار حذف خواهد شد.