مراسم جشن حافظ با حضور هنرمندان

ایران رنتر در این مراسم مسئولیت اجاره تلویزیون شهری، استیج  وسیستم های صوت را بر عهده داشت.