مراسم عاشورای سال 94

اجاره تجهیزات صوتی با باند های RCf