جستجوی فروشگاه
البرز کالا
خرید اقساطی ابزار و کالای دیجیتال
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی ابزار و کالای دیجیتال از فروشگاه البرز کالا

شروع همکاری : 1398/09