جستجوی فروشگاه
الماس پایتخت
خرید اقساطی محصولات اپل
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات اپل از فروشگاه الماس پایتخت

شروع همکاری : 1398/04