جستجوی فروشگاه
آذین بند
خرید اقساطی محصولات صنایع دستی و دکوراتیو
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات صنایع دستی و دکوراتیو از فروشگاه آذین بند

شروع همکاری : 1398/09