جستجوی فروشگاه
بانه سفارش
خرید اقساطی لوازم خانگی و کالای دیجیتال
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم خانگی و کالای دیجیتال از فروشگاه بانه سفارش

شروع همکاری : 1398/09