جستجوی فروشگاه
بارثاشاپ
خرید اقساطی کالا و خدمات
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالا و خدمات از فروشگاه بارثاشاپ

شروع همکاری : 1398/08