جستجوی فروشگاه
برانکارد
خرید اقساطی محصولات پزشکی، ورزشی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات پزشکی، ورزشی از فروشگاه برانکارد

شروع همکاری : 1398/08