جستجوی فروشگاه
دستیار کلینیک
خرید اقساطی گوشی، لپ تاپ و لوازم جانبی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی گوشی، لپ تاپ و لوازم جانبی از فروشگاه دستیار کلینیک

شروع همکاری : 1398/07