جستجوی فروشگاه
داتیس
خرید اقساطی کالای خواب
سود فروشگاه : % 7.9
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالای خواب از فروشگاه داتیس

شروع همکاری : 1398/09