جستجوی فروشگاه
قاصدک24
خرید اقساطی بلیط، هتل، تور
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی بلیط، هتل، تور از فروشگاه قاصدک24

شروع همکاری : 1398/06