جستجوی فروشگاه
جی اس ام پرو
خرید اقساطی تعمیرات موبایل و تبلت
سود فروشگاه : % 25.87
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تعمیرات موبایل و تبلت از فروشگاه جی اس ام پرو

شروع همکاری : 1398/09