جستجوی فروشگاه
گناوه مارت
خرید اقساطی لوازم خانگی و برقی
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم خانگی و برقی از فروشگاه گناوه مارت

شروع همکاری : 1398/08