جستجوی فروشگاه
ایمن همراه
خرید اقساطی کالای دیجیتال و لوازم جانبی
سود فروشگاه : % 14.1
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالای دیجیتال و لوازم جانبی از فروشگاه ایمن همراه

شروع همکاری : 1398/08