جستجوی فروشگاه
کالا گردون
خرید اقساطی لوازم خانگی و دیجیتال
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم خانگی و دیجیتال از فروشگاه کالا گردون

شروع همکاری : 1398/09