جستجوی فروشگاه
کی لپ
خرید اقساطی لپ تاپ، موبایل، تبلت
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لپ تاپ، موبایل، تبلت از فروشگاه کی لپ

شروع همکاری : 1398/04