جستجوی فروشگاه
لیدو
خرید اقساطی کالای خرده فروش
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالای خرده فروش از فروشگاه لیدو

شروع همکاری : 1398/08