جستجوی فروشگاه
ممل کالا
خرید اقساطی کالای الکترونیک و پوشاک
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالای الکترونیک و پوشاک از فروشگاه ممل کالا

شروع همکاری : 1398/09