نگین خاورمیانه
خرید اقساطی کالا دیجیتال
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالا دیجیتال از فروشگاه نگین خاورمیانه

شروع همکاری : 1398/07