آفرود بازار
خرید اقساطی تجهیزات آفرود و کمپینگ
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات آفرود و کمپینگ از فروشگاه آفرود بازار

شروع همکاری : 1398/05