جستجوی فروشگاه
پرگاس دیجیتال
خرید اقساطی دوربین و لوازم جانبی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی دوربین و لوازم جانبی از فروشگاه پرگاس دیجیتال

شروع همکاری : 1398/06