روژه
خرید اقساطی محصولات مراقبت از پوست و مو
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات مراقبت از پوست و مو از فروشگاه روژه

شروع همکاری : 1398/09