جستجوی فروشگاه
استوکار
خرید اقساطی کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی استوک
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی استوک از فروشگاه استوکار

شروع همکاری : 1398/08