جستجوی فروشگاه
ویان مارکت
خرید اقساطی موبایل و لوازم جانبی
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی موبایل و لوازم جانبی از فروشگاه ویان مارکت

شروع همکاری : 1398/09