جستجوی فروشگاه
شیائومی یزد
خرید اقساطی محصولات شیائومی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات شیائومی از فروشگاه شیائومی یزد

شروع همکاری : 1398/09