در ایران رنتر با تامین وسایل مورد نیاز دیگر مشتریان در دوره های مختلف و مبالغ متنوع می توانید کسب درآمد کنید.

مراحل تامین وسایل
ارسال درخواست اجاره با امکان مالکیت توسط مشتریان
1
 
 
2
تایید و قرارگیری درخواست در لیست وسایل قابل تامین
تامین یا خریداری وسایل توسط تامین کنندگان
3
 
 
4
اجاره وسایل به مشتریان توسط ایران رنتر
پرداخت اجاره مشتریان به تامین کنندگان پس از کسر کارمزد
5
 
مـزایـا
  • دریافت ثابت اجاره ماهانه
  • شفافیت و رهگیری وسایل تامین شده
  • ریسک پایین به علت اعتبارسنجی و مشتریان شرکتی