مدارک مورد نیاز

لیست مدارک مورد نیاز  مورد تأیید واحد اعتبارسنجی

تأیید هویت:

1. تصویر کارت ملی و شناسنامه

تایید محل سکونت:

تصویر یکی از مدارک زیر:

  • سندمنزل
  • یا اجاره نامه رسمی (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)
  • یا آخرین قبض برق یا گاز (به نام خود شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)

تایید شغل :

تصویر یکی از مدارک زیر بر اساس موقعیت شغلی متقاضی:(لازم به تاکید است نیاز به تهیه فقط یک مورد است)

  • اصل گواهی اشتغال به کار (با فرمت رسمی روی سربرگ شرکت همراه با مهر و امضا خطاب به شرکت ایران رنتر)
  • یا فیش حقوقی مهر شده(شرکت های خصوصی یا دولتی)
  • یا پرینت گردش حساب شش ماهه صفحه اول و دو صفحه آخر ( گردش ماهانه باید حداقل 3 برابر اقساط ماهانه وسیله انتخابی باشد.)

دریافت سفته

ایران رنتر بر اساس قیمت نقد وسایل مبلغ دو برابر سفته را به عنوان ضمانت از مشتریان دریافت می کند.تهیه سفته بر عهده ایران رنتر است و در هنگام تحویل وسایل جهت امضا برای مشتریان ارسال می شود.لازم به ذکر است پس از اتمام اقساط سفته ها به مشتریان عودت داده می شود.

توجه 1: لازم به ذکر است در هنگام ارسال وسیله مورد نظر لازم است متقاضی اصل تمامی مدارکی که تصویر آن ها را ارسال کرده همراه خود داشته باشد.

توجه 2: تصاویر مدارک ذکر شده را از طریق شبکه ی اجتماعی واتس آپ به شماره 09190770768 یا آدرس ایمیل madarek.iranrenter@gmail.com   به همراه نام و کد سفارش می توانید ارسال کنید.

توجه 3:در صورت عدم ارسال مدارک ضمانت تا حداکثر 3 روز پس از ثبت سفارش،سفارش به طور خودکار حذف خواهد شد.