1. دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero5 Black Quick Stories
  ۱۲ماهه
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل HERO6 Black
  ۱۲ماهه
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت ۸۹۰,۰۰۰ تومان
 1. دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل HERO 5 Black Edition
  ۱۲ماهه
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت