اجاره اسپیس | اسپیس 15*15 با چادر

یک متر اسپیس 15*15 با چادر

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
12,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات