اجاره اسپیس | اسپیس 15*15 با چادر
اسپیس 15 در15اسپیساسپیس 15 در15

یک متر اسپیس 15*15 با چادر

  • راهنمای هزینه ارسال و بازگشت
    • هزینه ارسـال و بازگـشت پیک موتوری:۲۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسال و بازگشت ماشین سواری:۴۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسـال و بـازگـشت وانــت بـار : ۸۰۰۰۰ تومان

روش های ضمانت
  • حضور متخصصین ایران رنتر

اجاره 12,000 25,000 خرید

شما 13,000 کمتر هزینه می کنید!