اسپیس 15*15
اسپیس 15 در15اسپیس 15 در15

یک متر اسپیس 15*15

  • راهنمای هزینه ارسال و بازگشت
    • هزینه ارسـال و بازگـشت پیک موتوری:۲۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسال و بازگشت ماشین سواری:۴۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسـال و بـازگـشت وانــت بـار : ۸۰۰۰۰ تومان

روش های ضمانت
  • حضور متخصصین ایران رنتر

جنس:فلز سبک
ابعاد سطح مقطع:15cm*15cm
طول:30cm,60cm,90cm
وزن قابل تحمل:800Kg/Sq. Meter