سیستم کنفرانسی 100عدد
میکروفن کنفرانسیاجاره باند و اکو | سیستم صوت

پکیج سیستم کنفرانسی 50 عدد haymer CDS 800

 • راهنمای هزینه ارسال و بازگشت
  • هزینه ارسـال و بازگـشت پیک موتوری:۲۰۰۰۰ تومان

   هزینه ارسال و بازگشت ماشین سواری:۴۰۰۰۰ تومان

   هزینه ارسـال و بـازگـشت وانــت بـار : ۸۰۰۰۰ تومان

روش های ضمانت
 • حضور متخصصین ایران رنتر
 • دریافت مدارک شناسایی

سیستم کنفرانسی با 50 عدد میکروفون
سیستم صوتی تقویت کننده صدا با 4 عدد بلندگو