سیستم کنفرانسی 100عدد

پکیج سیستم کنفرانسی 50 عدد haymer CDS 800

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
750,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات