اجاره تلویزیون | تلویزیون 70 اینچ نصب بر روی سازه ایستاده

تلویزیون 70 اینچ نصب بر روی سازه ایستاده

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
640,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات