اجاره تلویزیون | پایه ایستاده تلویزیون
پایه تلویزیونپایه تلویزیون

پایه ایستاده تلویزیون

  • راهنمای هزینه ارسال و بازگشت
    • هزینه ارسـال و بازگـشت پیک موتوری:۲۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسال و بازگشت ماشین سواری:۴۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسـال و بـازگـشت وانــت بـار : ۸۰۰۰۰ تومان

روش های ضمانت
  • دریافت مدارک شناسایی

توضیحات محصول

این پایه جهت اجاره تلویزیون در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.