اجاره پایه ایستاده تلویزیون

پایه ایستاده تلویزیون

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
30,000 تومان روزانه
بیمه پوشش خسارت
ضمـانـت آســان
سالم بـودن وسـایل
تخفیف روزهای بیشتر
امکان خرید وسایل
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات

توضیحات محصول

این پایه جهت اجاره تلویزیون در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتغاع
1.5 m

2 m

>


3 m
امکانات و قابلیت ها
قابلیت نصب تلویزیون در ارتفاع دلخواه