اجاره پایه ایستاده تلویزیون

پایه ایستاده تلویزیون

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
30,000 تومان روزانه
بیمه پوشش خسارت
ضمـانـت آســان
سالم بـودن وسـایل
تخفیف روزهای بیشتر
امکان خرید وسایل
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات

Product Description

این پایه جهت اجاره تلویزیون در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتغاع
1.5 m

2 m

>


3 m
امکانات و قابلیت ها
قابلیت نصب تلویزیون در ارتفاع دلخواه