اجاره تلویزیون | پایه ایستاده تلویزیون

پایه ایستاده تلویزیون

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
40,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات

توضیحات محصول

این پایه جهت اجاره تلویزیون در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.