سیستم های ترجمه همزمان | مترجم همزمان آلمانی به فارسی

مترجم همزمان آلمانی به فارسی

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
1,200,000 تومان
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • 50% تخفیف بگیرید؟
  • مشخصات فنی
  • توضیحات