تجهیزات نمایشگاهی/میز شیشه ای گرد حراج!

میز شیشه ای 4 نفره

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
10,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات