اجاره میز 6 نفره

میز شیشه ای 8 نفره

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
30,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات