conter 1x1 print iranrenter

چاپ بنر کانتر 1x1m

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
70,000 تومان روزانه
بیمه پوشش خسارت
ضمـانـت آســان
سالم بـودن وسـایل
تخفیف روزهای بیشتر
امکان خرید وسایل
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات

توضیحات محصول

مبلغ 60.000 تومان برای چاب هر بنر کانتر به فاکتور اضافه می گردد.

ابعاد کانتر
120x100x55
ابعاد بنر
UHD:205x94