چاپ بنر کانتر

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
70,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات

توضیحات محصول

مبلغ 60.000 تومان برای چاب هر بنر کانتر به فاکتور اضافه می گردد.

ابعاد
120x100x55
ابعاد بنر
UHD:205x97