اجاره دستگاه ترجمه همزمان

گیرنده دستگاه ترجمه همزمان Mipro

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
10,000 تومان
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • 50% تخفیف بگیرید؟
  • مشخصات فنی
  • توضیحات