اجاره صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
14,000 تومان روزانه
بیمه پوشش خسارت
ضمـانـت آســان
سالم بـودن وسـایل
تخفیف روزهای بیشتر
امکان خرید وسایل
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات